DS12C887

DS12C887 REAL TIME , IC thời gian thực có độ chính xác rất cao, tích hợp PIN bên trong, phù hợp cho các thiết kế đồng hồ thời gian thực

Giá: 150 000 ₫

Máy bắn bóng

Phụ kiện

Sản phẩm khác