Mặt máy TENNIS bàn phím cảm ứng

(BÀN PHÍM NÀY TRUNG TÂM KHÔNG CÒN SẢN XUẤT)

Mặt máy TENNIS với bàn phím cảm ứng, có nhiều chế độ bắn khác nhau cho người sử dụng.

Mô tả

Máy bắn bóng

Phụ kiện

Sản phẩm khác